ഡൗൺലോഡ്

Downloads

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Plan Budget 2018-19 - Important Details 23-ഏപ്രിൽ-2018 116
Purchasing of Desktop Computers – Vendor-Neutral Specification - Reg 08-മാർച്ച്-2017 1088
Applications invited for extension of AICTE approval - Govt./Aided institutions - 2016-17-reg 03-ഫെബ്രുവരി-2016 2348
KGTE Printing Technology Rules & Regulations 19-മാർച്ച്-2015 5132
CAS-application 01-മാർച്ച്-2015 3689
Hand Book 01-ജനുവരി-2015 6543
Special Rules 01-ജനുവരി-2015 7482
AICTE Pay Revision- Polytechnics 01-മാർച്ച്-2014 9012

ഭൂപടം

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.