മേലധികാരികളുടെ പട്ടിക
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

DIRECTORS ROLL

No Name Period REM
1Dr Byjubai T.PSince 18/06/2020 [35th]35
2Dr. Ciza Thomas01/04/2020 - 17/06/2020 [34th]34
3 Dr K P Indiradevi (June 2017 - March 2020)[33rd]33
4 Dr. Vijaya Kumar (Oct 2014 - May 2017)[32nd]32
5 Dr J Letha (Apr 2011 - Oct 2014)[31st] 31
6Dr K P Issac(15/06/09 31/3/11) [30th]30
7 PUNEETH KUMAR IAS(15/9/08-15/6/09)[29th]29
8Prof GEETHA K P (1/9/08-15/9/08)[28th]28
9 PUNEETH KUMAR IAS(16/8/08-31/8/208)[27th]27
10 SASHIDHARA IAS (19/5/08-16/8/08 )[26th] 26
11 Dr MOVOJI B S (17/10/07 - 19/5/08 )[25th]25
12V R PADMANABHAN IAS (3/5/07 - 16/10/07)[24th] 24
13Prof S K MOHAN (23/04/07 -2/5/07 )[23rd] 23
14V R PADMANABHAN IAS (3/1/05 - 6/4/07 )[21st]22
15Prof S K MOHAN (7/4/07-22/4/07) [22nd]21
16DR DHARMISHTAN K VARUGHEESE(1/6/03 - 2/1/05)[20th]20
17Prof (Ar) K K GEORGE (1/4/02-31/5/03)[19th]19
18DR R S MONI (1/4/01-31/3/02)[18th]18
19DR K NEELAKANTAN (1/6/98-31/3/01)[17th]17
20DR K SIVARAMAN(14/2/95 - 31/5/98)[16th]16
21PROF T OOMMEN(1/4/94 - 13/2/95)(15th)15
22DR K RAMACHANDRAN(25/5/93 - 31/3/94 (14th)14
23PROF M P NAIR(1/5/92 - 24/5/93)[13th]13
24Prof BABURAJ PRASEEDOM(1/4/92-30/4/92)][12nd]12
25DR R RAVIKUMAR(1991-92)[11th]11
26DR T R JAYARAMAN(1987-91)[10th]10
27DR T S RAMANATHA IYER(1986-87)[9th9
28DR P J GEORGE (1982-86) [8th]8
29DR S VASUDEV (1973-82)[7th]7
30Dr C P KURIYAKOSE (1971-73) [6th]6
31Prof T C GEORGE (1969-71)[5th] 5
32Prof K C CHAKO (1968-69) [4th]4
33Prof S RAJARAMAN (1961-68) [3rd]3
34Dr M V KESAVARAO (1960-61)[2nd]2
35VV Gopala Krishna Iyer (1957-60] (first)1

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.