ഉദ്യോഗസ്ഥർ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 
പിഴവ്
  • ReCaptcha plugin needs a public key to be set in its parameters. Please contact a site administrator.

01 Dr Byjubai T.P

DIRECTORS

കോണ്ടാക്റ്റ്

കോണ്ടാക്റ്റ് ഇമേജ്

Director of Technical Education (In-charge)

ഫോൺ: 0471-2561200

കോണ്ടാക്റ്റ് ഫോം

ഒരു ഈ മെയിൽ അയയ്ക്കുക. * ചിഹ്നം നിർബന്ധമായ വിവരങ്ങളെ കുറിയ്ക്കുന്നു
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(22/10/21)   ___________________

(19/10/21)   ___________________

(13/10/21)   ___________________

(09/10/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(28/09/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.