എം ബി എ കോളേജുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

MBA Colleges MAL

slno Institute Seats University
1കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ,തിരുവനന്തപുരം 60കേരള
2റ്റി കെ എം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ് , മുസലിയാർ ഹിൽസ് ,കരുവേലിൽ പി.ഒ .കൊല്ലം -691505

Foreign Travel
Apply Online
 
 

(13/06/22)   ___________________

(10/06/22)   ___________________

(17/05/22)   ___________________

(25/04/22)   ___________________

(13/12/21)   ___________________

(04/12/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.