എം സി എ കോളേജുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

MCA Colleges MAL

slno institute seats university
1മാർ അത്താനാസിയോസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ,കോതമംഗലം ,എറണാകുളം 60KTU
2റ്റി കെ എം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ,കൊല്ലം40KTU
3രാജീവ് ഗാന്ധി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ,കോട്ടയം 60KTU
4കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രം 60KTU
5ഗവൺമെൻ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , തൃശ്ശൂർ 60KTU

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.