ഫാഷൻ ഡിസൈൻ ഗാർമെന്റ് ടെക്നോളജി സ്ഥാപനങ്ങൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Government Institute of Fashion Designing Centers MAL

Government Institute of Fashion Designing(GIFD) Centers conduct the course  on ''Fashion Designing and Garment Technology''. Following is the list of  GIFD centers under DTE Kerala.

code Centre Seats Office
1ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്റർ ചെങ്ങന്നൂർ20ഗവ . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ ഹരിപ്പാട് , ആലപ്പുഴ -690 514 ഫോൺ .നമ്പർ :2415181
2ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്റർ കല്ലട 20ഗവ . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ എഴുകോൺ ഇരുമ്പനങ്ങാട്‌ കൊല്ലം -691505 ഫോൺ .നമ്പർ :2580126
3ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്റർ തേവള്ളി20ഗവ . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ എഴുകോൺ ഇരുമ്പനങ്ങാട്‌ കൊല്ലം -691505 ഫോൺ .നമ്പർ :2580126
4ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്റർ കാഞ്ഞിരകുളം 20ഗവ :വിമൻസ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം ഫോൺ .നമ്പർ :2491682
5ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്റർ നെയ്യാറ്റിൻകര20ഗവ :വിമൻസ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം ഫോൺ .നമ്പർ :2491682
6ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്റർ വെഞ്ഞാറമൂട്20ഗവ :വിമൻസ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം ഫോൺ .നമ്പർ :2491682
7ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്റർ ചിറയിൻകീഴ്20ഗവ. പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് , ആറ്റിങ്ങൽ ഫോൺ .നമ്പർ :2622643
8ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്റർ പാറശാല 20ഗവ :വിമൻസ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം ഫോൺ .നമ്പർ :2491682
9ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്റർ കണ്ടാലേ20ഗവ :വിമൻസ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം ഫോൺ .നമ്പർ :2491682
10ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്റർ കേശവദാസപുരം20ഗവ കൊമേർഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മണ്ണന്തല നാലാഞ്ചിറ . പി . ഒ തിരുവനന്തപുരം -695015 ഫോൺ .നമ്പർ :2540494
11ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്റർ ഹരിപ്പാട്20ഗവ . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ ഹരിപ്പാട് , ആലപ്പുഴ -690 514 ഫോൺ .നമ്പർ :2415181
12ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്റർ പാമ്പാടി20ഗവ . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ പാമ്പാടി വെള്ളൂർ . പി . ഒ കോട്ടയം -686 501 ഫോൺ .നമ്പർ :2507556
13ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്റർ മേലുകാവ്20ഗവ . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ പല , പുലിയന്നൂർ . പി . ഒ കോട്ടയം -686 573 ഫോൺ .നമ്പർ :2205285
14ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്റർ തൊടുപുഴ20ഗവ . പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് മുറ്റോം, ഇടുക്കി ഫോൺ .നമ്പർ:255083
15ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്റർ കുമളി20ഗവ . പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് കുമളി ഇടുക്കി ഫോൺ .നമ്പർ :223903
16ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്റർ പീരുമേട്20ഗവ . പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് കുമളി ഇടുക്കി ഫോൺ .നമ്പർ :223903
17ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്റർ രാജാക്കാട്20ഗവ . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ അടിമാലി . പി . ഒ ഇടുക്കി -685 561 ഫോൺ .നമ്പർ :222931
18ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്റർ ദേവികുളം20ഗവ . ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ അടിമാലി . പി . ഒ ഇടുക്കി -685 561 ഫോൺ .നമ്പർ :222931
19ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്റർ തൃപ്പൂണിത്തുറ20ഗവ . പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് കളമശ്ശേരി എറണാകുളം ഫോൺ .നമ്പർ :2555356
20ജി ഐ എഫ് ഡി സെന്റർ ഞാറക്കൽ20ഗവ . പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് കളമശ്ശേരി എറണാകുളം ഫോൺ .നമ്പർ :2555356

>

Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.