ഹൃസ്‌വകാല പരിശീലന പരിപാടികൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Short Term Training

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
NCTSR New Delhi- In-house Training Programs -reg 16-02-2016 3659
Short - term training programme - COPING WITH STRESS AT THE WORK PLACE - reg 16-02-2016 3596
Spoken Tutorial Programme - An initiative of IIT Mumbai for Open Source Software Training in Educational Institutions in Kerala - reg 16-02-2016 3241
Short-Term Training Programme on E - GOVERNANCE 28-01-2016 3268
അക്കൗണ്ടിംഗ്, ആഡിറ്റിങ് & കമ്പ്യൂട്ടർ ബോധവല്ക്കരണം എന്ന പരിശീലന പരിപാടി - സംബന്ധിച്ച് 24-01-2016 3398
വിദ്യാഭ്യാസം - സാങ്കേതികം - അക്കൗണ്ടിങ് പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച്‌ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 05-01-2016 3359
Short term Training programme on Experimental Techniques in Fluid Dynamics 25-10-2015 3365
Short term Training Programme on "Hydraulics and pneumatics" 19-08-2015 4442
Short term course on "Fiber Optic Tests & Measurements" 12-08-2015 3636
Short termTraining Courses by NCTSR 13-07-2015 3891
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(22/10/21)   ___________________

(19/10/21)   ___________________

(13/10/21)   ___________________

(09/10/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(28/09/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.