ഹൃസ്‌വകാല പരിശീലന പരിപാടികൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Short Term Training

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
ഗവ.എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് കോളേജ്, തൃശ്ശൂര്‍ - ഷോര്‍ട്ട് ടേം കോഴ്സ് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു 13-11-2018 4589
Short Term Training Programme - "Skill Development for Ministerial Staff" - from 3rd to 7th December 2018 - at Government Engineering College Thrissur - Reg 12-11-2018 3443
A Unique Research Oriented Training Program under FSDTC, GCE Kannur – 26 to 26th June 2018 20-06-2018 4168
Short Term Training Programme on “Advances in NDT Methods for Flaw Detection” from July 9 to 14, 2018 organised by Department of Civil Engineering & Faculty and Staff Development Training Centre (FSDTC), College of Engineering Thiruvananthapuram 20-06-2018 3510
Faculty and Staff Development Training Programme on “Advanced System Administration In Open Source Platform” - 19-23 March 2018– Department of Computer Science and Engineering, Govt. College of Engineering Kannur - Reg 13-03-2018 4348
Short Term Training Programme on “Data Analytics and Machine Learning using R and Python” – 05 to 10 March 2018 – Department of Computer Science and Engineering, Government College of Engineering, Kannur – Reg 28-02-2018 3946
Short Term Training Programme on “Advances in Manufacturing” – 05 to 09 March 2018 – Department of Mechanical Engineering, Government College of Engineering, Kannur – Reg 28-02-2018 4034
Short Term Training Programme on “Finite Element Applications using ANSYS and ABAQUS” during 5th to 9th March 2018 – Department of Civil Engineering, Government College of Engineering Kannur - Reg 23-02-2018 3858
STTP on “Modern Optimization Tools in Engineering” - February 26 to March 03, 2018 – Organised by Department of Electrical & Electronics Engineering, Government College of Engineering, Kannur - Reg 15-02-2018 3932
Short Term Training Programme on “Information Security and Ethical Hacking”–19-24 February 2018 – Government College Of Engineering Kannur-Reg 01-02-2018 4032

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.