എസ് ടി പി പരിശീലനങ്ങൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

State Training Policy

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Induction Training Programme for Teachers in Govt. Engg. Colleges 24-05-2015 3464
Training Programme Staff Nominated-Panel 06-05-2015 3433
STC on Classificationby DDC may 25-29,2015 NITTTR,Chandigarh 27-04-2015 3854
RSPC - Calender of Training Programmes 2015 27-04-2015 3559
National Productivity Centre (NPC)- Calendar of training programme 2015 17-04-2015 3403
IMG Training Calendar 2015-16 15-04-2015 5617
STP 855-IMG TVPM 26/02/2015 to 28/02/2015 18-02-2015 3611
STP-850 at IMG TVPM 06-01-2015 4134
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(23/10/20)   ___________________

(19/10/20)   ___________________

(19/10/20)   ___________________

(30/09/20)   ___________________

(29/09/20)   ___________________

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.