എസ് ടി പി പരിശീലനങ്ങൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

State Training Policy

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Course Schedule for Govt.Polytecnic College Principals & Brochure 28-05-2015 3735
Induction Training Programme for Teachers in Govt. Engg. Colleges 24-05-2015 3742
Training Programme Staff Nominated-Panel 06-05-2015 3697
STC on Classificationby DDC may 25-29,2015 NITTTR,Chandigarh 27-04-2015 4222
RSPC - Calender of Training Programmes 2015 27-04-2015 3852
National Productivity Centre (NPC)- Calendar of training programme 2015 17-04-2015 3705
IMG Training Calendar 2015-16 15-04-2015 5911
STP 855-IMG TVPM 26/02/2015 to 28/02/2015 18-02-2015 3904
STP-850 at IMG TVPM 06-01-2015 4474
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(13/10/21)   ___________________

(09/10/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(28/09/21)   ___________________

(23/09/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.