എസ് ടി പി പരിശീലനങ്ങൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

State Training Policy

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Skill Development Programme for Trade Instructor/Tradesman cadre - Officers Deputed - Order 13-10-2016 4232
STP 1055 - Management Development Programme for Lecturer in Polytechnic Colleges - Orders 22-09-2016 4230
STP 1053 - Skill Development Program for Workshop Instructor/Demonstrator/Ist Grade Draftsman/Engineering Instructor/Foreman - Orders 05-08-2016 3532
ഐ.എം.ജി. എസ്.റ്റി. പി. 1053 സ്കിൽ ഡെവലെപ്‌മെൻറ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ /ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ, ഫോർമാൻ, ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഫോർമാൻ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന പരിശീലനപരിപാടിയുടെ നാമനിർദേശം - സംബന്ധിച്ച് 01-08-2016 3321
ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം - നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 10-03-2016 3584
STP-823 on Orientation Programme for Clerks/Senior Clerks at IMG TVPM 27-11-2015 3695
എസ് റ്റി പി- 817 പരിശീലന പരിപാടി നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 12-11-2015 3592
എസ് റ്റി പി- 816 പരിശീലന പരിപാടി നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 03-09-2015 3703
ബിഹേവിയറൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം 02-07-2015 3847
Training Programme for THS staff from 30/06/2015 to 02/07/2015 at GPTC, Kottayam 23-06-2015 3508
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(13/10/21)   ___________________

(09/10/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(28/09/21)   ___________________

(23/09/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.