എസ് ടി പി പരിശീലനങ്ങൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

State Training Policy

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Induction Training for Newly Recruited Clerks (STP-979) – Nomination called for - Reg 10-05-2018 2603
Training Programme on “STP–1057 – Empowerment Programme” for Workshop Instructor at IMG Thiruvananthapuram – 16/01/2018 to 19/01/2018 – Officers Deputed - Orders 12-01-2018 2522
ഐ എം ജി പരിശീലന പരിപാടി STP-1046 Skill Development Programme - നാമനിർദ്ദേശം അയക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 21-07-2017 3382
തിരുവനന്തപുരം ഐ.എം.ജി. - പരിശീലന പരിപാടി - “STP 1040 - Empowerment Programme” - നാമനിര്‍ദേശം അയക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 11-07-2017 3290
Conduct of Training Programme STP-1037 – the Orientation Training Programme for Clerk, Sr. Clerk, Head Clerk/Head Accountant – Deputed - Orders 05-07-2017 3057
ഐ.എം.ജി. ട്രെയിനിംഗ് 2017-18 (എസ്.റ്റി.പി 1036) – ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ടുമാര്‍, സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ടുമാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് - 2017 ജൂണ്‍ 12 മുതല്‍ 16 വരെ - ഐ.എം.ജി. റീജിയണല്‍ ഓഫീസ്, കാക്കനാട്, കൊച്ചി - ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചു കൊണ്ട് - ഉത്തരവ് 08-06-2017 2839
STP Training Programme – Computer Training in Office Automation – Conducted by Institute of Management in Government, Thiruvananthapuram on 16th to 20th January 2017 – Officers Deputed - Orders 13-01-2017 3131
STP 1096 മാനേജ്‍മെന്റ് ഡെവലെപ്‍മെന്റ് എന്ന പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 11-01-2017 3699
Skill Development Programme for Trade Instructor/Tradesman cadre - Officers Deputed - Order 13-10-2016 3826
STP 1055 - Management Development Programme for Lecturer in Polytechnic Colleges - Orders 22-09-2016 3861
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.