ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ്
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

NEWS & EVENTS

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Faculty Development Programme on “Natural Language Processing using Python” - October 14 to 19, 2019 – Government College of Engineering, Kannur - Reg 01-10-2019 3044
പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ – മെഴ്‍സി ചാന്‍സ് - സംബന്ധിച്ച് 30-09-2019 2490
Faculty Development Programme on “Advancements in Power Systems and Power Electronics” - 16th to 19th October 2019 – Government College of Engineering, Kannur - Reg 28-09-2019 2712
Online registration called for “Empowerment Programme for Workshop Instructors/Demonstrators/Foremen/First Grade Draftsmen/Engineering Instructors from 23 to 27 September 2019 17-09-2019 3312
M.Tech Admission 2019 - Vacancy List after Spot Admission - Reg 29-08-2019 5201
B.Tech Centralised Spot Admission 2019 – Institute-wise Vacancy Position - Reg 27-08-2019 2836
M.Tech Admission 2019-20 – Revised schedule for Spot Admission - Reg 26-08-2019 1940
എം.ടെക് അഡ്മിഷന്‍ 2019 – സ്പോട്ട് അഡ്മിഷന്‍ 2019‍ - സംബന്ധിച്ച് 26-08-2019 1649
ലാറ്ററല്‍ എന്‍ട്രി ബി.ടെക് സ്പോട്ട് അഡ്മിഷന്‍ - സംബന്ധിച്ച് 26-08-2019 1705
ബി.ടെക്/ബി.ആര്‍ക്ക് അഡ്മിഷന്‍ 2019 – കേന്ദ്രീകൃത സ്പോട്ട് അഡ്മിഷന്‍ - സംബന്ധിച്ച് 26-08-2019 2379
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(22/10/21)   ___________________

(19/10/21)   ___________________

(13/10/21)   ___________________

(09/10/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(28/09/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.