ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ്
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

NEWS & EVENTS

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Prospectus for B.Tech (Evening) Degree Admission – July 2018 - Reg 26-06-2018 1096
Selection List for the Written Exam of BFA Admission 2018 - Reg 26-06-2018 1576
Applications invited for affiliation of Diploma Programmes (existing or new) to State Board of Technical Education(SBTE) 25-06-2018 970
Short Term Training Programme on “Advances in NDT Methods for Flaw Detection” from July 9 to 14, 2018 organised by Department of Civil Engineering & Faculty and Staff Development Training Centre (FSDTC), College of Engineering Thiruvananthapuram 20-06-2018 768
M.Tech Admission 2018-19 – Last date for submitting applications has been extended up to 21/06/2018 - Reg 20-06-2018 1526
Diploma in Secretarial Practice Admission 2018-19 – Prospectus 19-06-2018 1460
Fashion Designing and Garment Technology (FDGT) Admission 2018-19 – Prospectus 19-06-2018 1925
Revised Time Schedule for BFA Admission 2018-2019 - Reg 18-06-2018 1250
ബി.എഫ്.എ. അഡ്‍മിഷന്‍ 2018-19 – പരീക്ഷ തീയതി നീട്ടിയത് - സംബന്ധിച്ച് 18-06-2018 906
Lateral Entry B.Tech Admission 2018-19 - Revised Time Schedule – Reg 14-06-2018 785

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.