ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ്
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

NEWS & EVENTS

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
എം ടെക് പ്രവേശനം 2018 - 2019 03-07-2018 3606
M.Tech in Translational Engineering – Admission 2018 - Reg 02-07-2018 3771
Prospectus for B.Tech (Evening) Degree Admission – July 2018 - Reg 26-06-2018 3073
Selection List for the Written Exam of BFA Admission 2018 - Reg 26-06-2018 3782
Applications invited for affiliation of Diploma Programmes (existing or new) to State Board of Technical Education(SBTE) 25-06-2018 4843
Short Term Training Programme on “Advances in NDT Methods for Flaw Detection” from July 9 to 14, 2018 organised by Department of Civil Engineering & Faculty and Staff Development Training Centre (FSDTC), College of Engineering Thiruvananthapuram 20-06-2018 2856
M.Tech Admission 2018-19 – Last date for submitting applications has been extended up to 21/06/2018 - Reg 20-06-2018 3971
Diploma in Secretarial Practice Admission 2018-19 – Prospectus 19-06-2018 6332
Fashion Designing and Garment Technology (FDGT) Admission 2018-19 – Prospectus 19-06-2018 11553
Revised Time Schedule for BFA Admission 2018-2019 - Reg 18-06-2018 3913
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(17/05/22)   ___________________

(25/04/22)   ___________________

(13/12/21)   ___________________

(04/12/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.