ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ്
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

NEWS & EVENTS

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Translational Research and Professional Leadership Centre (TPLC) – Government Engineering College Barton Hill - “National Seminar on Sustainable Lake Rejuvenation” from 14 to 15 March 2019 - Reg 06-03-2019 1055
File Adalath - Reg 25-02-2019 1141
ഫയല്‍ അദാലത്ത് - സംബന്ധിച്ച് 25-02-2019 1620
ഫയല്‍ അദാലത്ത് മാറ്റിവച്ചത് - സംബന്ധിച്ച് 12-02-2019 1196
File Adalath - Date - Postponed - reg 12-02-2019 1101
Sponsoring of Faculty in the Government Polytechnic Colleges for M.Tech in Government Engineering Colleges, 2019-20 – Selection for M.Tech Programme – NOC - Reg 06-02-2019 1547
KTU Techfest 2019 Feb 15-17 18-01-2019 1509
ICTS - “Summer School for Women in Mathematics and Statistics” - 13 to 24 May 2019 - Reg 04-01-2019 1087
Faculty Development Programme – “Recent Advancements in Optical Wireless Technologies” - 14 to 19 January 2019 – College of Engineering Trivandrum – Reg 31-12-2018 866
Faculty Development Programme – “Mathematical Modeling & Optimization of Systems” - 14 to 18 January 2019 – Government College of Engineering, Kannur – Reg 31-12-2018 856

>

Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.