ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ്
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Directions to the Registered Volunteers

Post-flooding Rehabilitation Project

 

Directions to the registered volunteers:

 

  1. The volunteers are assigned to work in affected Districts. The work assignment is communicated to the registered email id. The work assignment list is available here for reference (Kozhikode, Wayanad, Palakkad, Malappuram, Thrissur, Ernakulam, Alapuzha, Kottayam, Pathanamthitta).
  2. As directed in the mail sent to the registered email id, the volunteers shall contact the District NSS coordinator through the NSS program officer of the Institution in which the volunteer is studying. The contact details of the District NSS coordinators are here for reference.
  3. Awarding grace marks:  The format for duty certificate is available here for reference. In this certificate, the ‘concerned NSS camp officer’ is the Officer in charge of the camp from which the volunteer is involving in the rehabilitation project.
  4. The faculty/staff are also assigned to coordinate works in affected Districts. The work assignment is communicated to the registered email id. The list is available here for reference.
  5. If any volunteer (student/staff) have already started working in any other district other than the one assigned here, please inform the same via sending email to ഈ ഈ മെയിൽ അഡ്രസ് സ്പാം ബോട്ടുകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഇതു കാണുന്നതിനായി ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് എനേബിൾ ചെയ്തിരിയ്ക്കണം
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.