എം സി എം സ്കോളർഷിപ്
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Merit-cum-Means Scholarship Scheme

The objective of the Scheme is to provide financial assistance to the poor and meritorious students belonging to minority communities to enable them to pursue professional and technical courses. These scholarships are available for studies in India only and will be awarded through an Agency designated by the State Government/UT Administration for this purpose.Every year 20000 scholarships will be distributed among the students of minority communities throughout the country. Students should apply online by visiting the website through URL https://scholarships.gov.in. A link to the site is also provided in the website of the Ministry of Minority Affairs, i.e. www.minorityaffairs.gov.in.

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
MCM Scholarship 2016-17 – Reg. 22-12-2016 3929
Merit cum Means Scholarship 2016-17 - Timeline for Verification of Applications 26-11-2016 5100
മെറിറ്റ് കം മീൻസ് സ്കോളർഷിപ്പ് - അപേക്ഷാ തീയതി നീട്ടിയത് - സംബന്ധിച്ച് 17-11-2016 11412
Institution Verification Form For Applying MCM Scholorship 23-09-2016 17049
MCM Awareness Programme 2016-17 - Reschedule 22-09-2016 3843
Operational Manual for National Scholarship Portal Version - 2.0 19-09-2016 4972
MCM Awareness Programme 2016-17 - Schedule 09-09-2016 3552
2016-17 മുതൽ മെറിറ്റ് കം മീൻസ് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ അവരുടെ ആധാർ കാർഡിൻറെ വിവരങ്ങളും അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഓൺലൈൻ ആയി സമർപ്പിക്കേണ്ടത് സംബന്ധിച്ച് 05-09-2016 4006
MCM Scholarship 2016-17 Fresh and Renewal applications - Called for - Notification 06-08-2016 11160
Merit cum Means Scholarship 2015-16 Fresh - Sanctioned List of 4310 students selected by Ministry of Minority Affairs New Delhi 25-04-2016 28654
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(19/10/21)   ___________________

(13/10/21)   ___________________

(09/10/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(28/09/21)   ___________________

(23/09/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.