സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Technical High School Superintendents 02-ജൂൺ-2015 3297
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Workshop Superintendents(Polytechnics) Final List 02-ജൂൺ-2015 3116
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Inspector of Industrial Schools- Final List 02-ജൂൺ-2015 3189
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Lecturer in Mechanical Engineering (Polytechnic Colleges) -Final List 02-ജൂൺ-2015 3472
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Lecturer in Civil Engineering (Polytechnic Colleges) -Final List 02-ജൂൺ-2015 3361
General Transfer 2015 -Lecturer in Computer Engineering/Computer Hardware Maintenance - Final List 01-ജൂൺ-2015 3284
General Transfer 2015 -Workshop Foreman in Govt. Polytechnics/Technical High Schools - Final List 01-ജൂൺ-2015 3267
General Transfer 2015 -Instructor in Engineering/D'man Grade I in Technical High School/DPI - Final List 01-ജൂൺ-2015 3147
General Transfer 2015 -Trade Instructor- Modified Final List 31-മെയ്-2015 3582
General Transfer 2015 -Workshop Instructor(EE) - Erratum 29-മെയ്-2015 3404
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(19/10/20)   ___________________

(19/10/20)   ___________________

(30/09/20)   ___________________

(29/09/20)   ___________________
M.Tech Admission 2020-21 - Prospectus - Reg
(08/09/20)   ___________________

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.