സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Transfer and Posting of Workshop Instructor in Electrical Engineering 22-ജനുവരി-2015 5297
Transfer and Posting of Clerk&Senior Clerk 19-ജനുവരി-2015 7607
Transfer and Posting of Workshop Instructor/Instructor Gr.II/Demonstrator/Draftsman Gr.II in ME 08-ജനുവരി-2015 3887
Transfer and Cadre change of Watchman and Office Attendant modified order 01-ജനുവരി-2015 6422
Transfer and Cadre Change 31-ഡിസംബർ-2014 5995
Transfer and posting of workshop foreman 29-ഡിസംബർ-2014 3758
Transfer and posting of Demonstrator/ WI/ Instructor Grade II in EE 29-ഡിസംബർ-2014 3345
Transfer and Appoinment as I grade Instructor in ME 29-ഡിസംബർ-2014 3212
Transfer and Posting of Typist 19-ഡിസംബർ-2014 3969
Transfer and Promotion of HA / HC as JS / TSK / Chief Accountant 15-ഡിസംബർ-2014 3287
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.