സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2019 – സര്‍ക്കാര്‍ ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ - വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഫോർമാൻ - അന്തിമ ഉത്തരവ് 18-ജൂൺ-2019 605
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2019 – സര്‍ക്കാര്‍ ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ - എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഡ്രാഫ്ട്സ്മാന്‍ ഗ്രേഡ് I - അന്തിമ ഉത്തരവ് 18-ജൂൺ-2019 537
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2019 – കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ്/കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഹാര്‍ഡ്‍വെയര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ - അന്തിമ ഉത്തരവ 18-ജൂൺ-2019 623
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2019 – സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ‍ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II/ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ - അന്തിമ ഉത്തരവ് 18-ജൂൺ-2019 571
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2019 – സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ഇലക്ട്രോണിക്സ് / ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II/ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ - അന്തിമ ഉത്തരവ് 18-ജൂൺ-2019 637
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2019 – ക്ലാര്‍ക്ക്/സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് - അന്തിമ ഉത്തരവ് 18-ജൂൺ-2019 803
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2019 – എല്‍.ഡി./യു.ഡി./സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ്/സെലക്ഷന്‍ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് - അന്തിമ ഉത്തരവ് 18-ജൂൺ-2019 583
സ്ഥലം മാറ്റം - കോട്ടയം ജില്ല – ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് - ഉത്തരവ് 18-ജൂൺ-2019 407
അന്തര്‍ ജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റം - ശ്രീ. ശൈലേഷ് ബാലകൃഷ്ണന്‍, ട്രേഡ്‍സ്‍മാന്‍ (ഇലക്ട്രോണിക്സ്) - ഉത്തരവ് 17-ജൂൺ-2019 592
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2019 – ട്രേഡ്‍സ്‍മാന്‍ - വിവിധ ട്രേഡുകള്‍ - അന്തിമ ഉത്തരവ് 17-ജൂൺ-2019 658
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.