സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
സ്ഥലം മാറ്റം - ഇലക്ട്രിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍/ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II – ഉത്തരവ് 11-ജനുവരി-2019 1041
ശ്രീ. ത്രിലോക് ചന്ദ് ജി.എം., ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ്, കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ്, തിരുവനന്തപുരം - പൊതു താല്‍പര്യം മുന്‍നിര്‍ത്തിയുള്ള സ്ഥലം മാറ്റം - ഉത്തരവ് 31-ഡിസംബർ-2018 933
സ്ഥലം മാറ്റം - കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍/ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II – ഉത്തരവ് 29-ഡിസംബർ-2018 891
സ്ഥലം മാറ്റം - സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍/ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II – ഉത്തരവ് 28-ഡിസംബർ-2018 713
സ്ഥലം മാറ്റം - ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് - മലപ്പുറം ജില്ല – ഉത്തരവ് 27-ഡിസംബർ-2018 554
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2018 – സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ ലക്ചറര്‍ ഇന്‍ കെമിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് - ഭേദഗതി - ഉത്തരവ് 24-ഡിസംബർ-2018 610
സ്ഥലം മാറ്റം - കണ്ണൂര്‍ ജില്ല – വാച്ച്മാന്‍ - ഉത്തരവ് 24-ഡിസംബർ-2018 471
സ്ഥലം മാറ്റം - കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍/ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II – ഉത്തരവ് 22-ഡിസംബർ-2018 683
സ്ഥലം മാറ്റം - പാലക്കാട് സര്‍ക്കാര്‍ ഫാഷന്‍ ഡിസൈനിങ് സെന്‍റര്‍ - ശ്രീമതി. വിജയലക്ഷ്മി ഡി., ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ - ഉത്തരവ് 18-ഡിസംബർ-2018 477
സ്ഥലം മാറ്റം - മെക്കാനിക്കല്‍ വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍– ഉത്തരവ് 17-ഡിസംബർ-2018 833

>

Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.