സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2019 – കമ്പ്യൂട്ടര്‍‍‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് / കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഹാര്‍ഡ്‍വെയര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ / ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II / ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ - അന്തിമ ഉത്തരവ് 24-ജൂൺ-2019 852
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2019 – സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ‍ഓട്ടോമൊബൈല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II/ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ - അന്തിമ ഉത്തരവ് 20-ജൂൺ-2019 864
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2019 – സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ‍സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II/ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ - അന്തിമ ഉത്തരവ് 20-ജൂൺ-2019 834
ഹെഡ് കുക്ക് തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം - ഉത്തരവ് 20-ജൂൺ-2019 722
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2019 – ശ്രീമതി റീന ജോസ്, യു.ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് - ആര്‍.ഡി.റ്റി.ഇ കോതമംഗലം - സ്ഥലം മാറ്റം റദ്ദ് ചെയ്ത് - ഉത്തരവ് 19-ജൂൺ-2019 734
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2019 – ട്രേഡ്‍ ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍‍ - വിവിധ ട്രേഡുകള്‍ - അന്തിമ ഉത്തരവ് 19-ജൂൺ-2019 1183
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2019 – ഇന്‍സ്ട്രമെന്‍റ് ടെക്നോളജി / ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഇന്‍സ്ട്രമെന്‍റേഷന്‍ വിഭാഗം ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ - അന്തിമ ഉത്തരവ് 19-ജൂൺ-2019 758
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2019 – സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ഇലക്ട്രോണിക്സ് / ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ / ഇലക്ട്രോണിക്സ് & പ്രൊഡക്ഷന്‍ എ‍ഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ - ഭേദഗതി ഉത്തരവ് 19-ജൂൺ-2019 847
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2019 – സര്‍ക്കാര്‍ ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ - വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഫോർമാൻ - അന്തിമ ഉത്തരവ് 18-ജൂൺ-2019 807
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2019 – സര്‍ക്കാര്‍ ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ - എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഡ്രാഫ്ട്സ്മാന്‍ ഗ്രേഡ് I - അന്തിമ ഉത്തരവ് 18-ജൂൺ-2019 724
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.