സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം 2018 - ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിലെ പ്രൊഫെസ്സർ ഗ്രേഡ് II sculpture തസ്തിക - കരട് പട്ടിക 26-ജൂൺ-2018 450
പൊതുസ്ഥലമാറ്റം 2018- സർക്കാർ ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂളിലെ എൻജിനീയറിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ / ഡ്രാഫ്ട്സ്മാൻ ഗ്രേഡ് I തസ്തികയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലമാറ്റം - അന്തിമ ഉത്തരവ് 25-ജൂൺ-2018 740
സ്ഥലം മാറ്റം - നോൺ ടെക്നിക്കൽ അറ്റന്റർ - ഉത്തരവ് 25-ജൂൺ-2018 673
സ്ഥലം മാറ്റം - വാച്ച്മാന്‍ - തൃശ്ശ‍ൂര്‍ ജില്ല – ഉത്തരവ് 22-ജൂൺ-2018 567
സ്ഥലം മാറ്റം - ട്രേഡ് ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍ - വിവിധ ട്രേഡുകള്‍ - ഉത്തരവ് 21-ജൂൺ-2018 873
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2018 - ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികകളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം നല്കി - ഉത്തരവ് 21-ജൂൺ-2018 653
പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജൻറ് തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് സ്ഥാപന മാറ്റം നൽകി - ഉത്തരവ് 21-ജൂൺ-2018 566
Transfer and Posting of Senior Superintendents - Orders 20-ജൂൺ-2018 705
തേവള്ളി ഗവ. ഫാഷന്‍ ഡിസൈനിംഗ് സെന്‍ററിലെ ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ആയ ശ്രീമതി പുഷ്പ ജെ. യും മഞ്ച ഗവ. ഫാഷന്‍ ഡിസൈനിംഗ് സെന്‍ററിലെ ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ആയ ശ്രീമതി സിന്ധു എം.എസ്. നെയും പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിലനിര്‍ത്തി കൊണ്ട് - ഉത്തരവ് 20-ജൂൺ-2018 505
Promotion, Transfer and Posting of Administrative Assistant and Accounts Officers 14-ജൂൺ-2018 830

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.