സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Head of Department in Mechanical Engineering - Provisional list 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 3183
Head of Department in Chemical Engineering - Provisional list 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 2813
Lecturer in Electrnics Engineering - Provisional list 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 3654
Lecturer in Computer Engineering/Computer Hardware Maintenance - Provisional list 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 3532
Lecturer in Electrical Engineering - Provisional list 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 3444
Lecturer in Bio Medical Engineering - Provisional list 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 2771
Lecturer in Chemical Engineering - Provisional list 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 2938
Engineering Instructor/D'man Gr.I in Technical High School - Provisional List 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 3059
Workshop Foreman in Poly Technic/THS- Provisional List 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 3419
Workshop Instructor/Demonstrator/Instructor Gr.II in Chemical Engineering - Provisional List 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 2866
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.