സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
സാങ്കേതികം - വിദ്യാഭ്യാസം - ഫുൾ ടൈം സ്വീപ്പർ/ സാനിട്ടറി വർക്കർ തസ്തികയിൽപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി- ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 02-സെപ്റ്റംബർ-2015 3070
Transfer and Posting of Workshop Instructor in Electrical Engineering 02-സെപ്റ്റംബർ-2015 3026
Transfer and posting of Tradesman 02-സെപ്റ്റംബർ-2015 3293
ഇൻസ്ട്രക്ടർ ജി ഐ എഫ് ഡി - സ്ഥലം മാറ്റം നല്കി ഉത്തരവാകുന്നു 31-ആഗസ്റ്റ്-2015 2987
Transfer and posting of Trade Instructors 30-ആഗസ്റ്റ്-2015 3014
കണ്ണൂര് ജില്ല - ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ് /വാച്ച്മാൻ - സ്ഥലമാറ്റം / തസ്തികമാറ്റം 30-ആഗസ്റ്റ്-2015 2816
Transfer and posting of Head Accountant/Head Clerk 24-ആഗസ്റ്റ്-2015 2933
Transfer appointment to the post of Workshop Superintendent from equated categories- orders- issued 24-ആഗസ്റ്റ്-2015 3138
O A No:1012/15 - Complied with - Orders issued 20-ആഗസ്റ്റ്-2015 3104
Transfer and Posting of Workshop Instructor - Automobile Engineering 19-ആഗസ്റ്റ്-2015 3055
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(23/10/20)   ___________________

(19/10/20)   ___________________

(19/10/20)   ___________________

(30/09/20)   ___________________

(29/09/20)   ___________________

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.