സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Superientendent GCI - Provisional List 2015 01-മെയ്-2015 2864
Instructor/Junior Instructor GIFD - Provisional List 2015 01-മെയ്-2015 3578
Assistant Professors in Information Technology- Engineering Colleges- Provisional List 2015 28-ഏപ്രിൽ-2015 3191
Computer Programmer- Engineering Colleges- Provisional List 2015 28-ഏപ്രിൽ-2015 4040
Tradesman - Provisional List 2015 28-ഏപ്രിൽ-2015 3468
Assistant Professors in Computer science- Engineering Colleges- Provisional List 2015 27-ഏപ്രിൽ-2015 3551
Workshop Instructor/Demonstrator in Polymer Technology- Provisional List 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 3068
Head of Department in Computer Engineering - Provisional list 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 3613
Workshop Instructor/Demonstrator/Instructor Gr.II/Draftsman Gr.II in Mechanical Engineering - Provisional List 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 4916
Head of Department in Commercial Practice - Provisional list 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 2743
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.