സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Transfer and Posting of Workshop Instructor/Instructor Gr.II/Demonstrator/Draftsman Gr.II in Mechanical Engineerng 18-സെപ്റ്റംബർ-2015 3713
Transfer and posting of Tradesman 17-സെപ്റ്റംബർ-2015 3367
Transfer of Clerk/Senior Clerk 17-സെപ്റ്റംബർ-2015 3238
Transfer and Posting of Head of Department in Electronics Engineering in Govt. Polytechnic Colleges 14-സെപ്റ്റംബർ-2015 3071
Transfer and Posting of Engineering Instructor/D'Man Gr.I in Technical High Schools 14-സെപ്റ്റംബർ-2015 3390
Transfer and Posting of Clerk/Senior Clerk 06-സെപ്റ്റംബർ-2015 3289
Transfer and Posting of Trade Instructors & Promotion to the Post of Trade Instructor Grade- II from the category of Tradesman- Orders Issued 02-സെപ്റ്റംബർ-2015 3353
സാങ്കേതികം - വിദ്യാഭ്യാസം - ടൈപ്പിസ്റ്റ് - സ്ഥലം മാറ്റം - ഉത്തരവ് - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 02-സെപ്റ്റംബർ-2015 3152
സാങ്കേതികം - വിദ്യാഭ്യാസം - ഫുൾ ടൈം സ്വീപ്പർ/ സാനിട്ടറി വർക്കർ തസ്തികയിൽപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി- ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 02-സെപ്റ്റംബർ-2015 3067
Transfer and Posting of Workshop Instructor in Electrical Engineering 02-സെപ്റ്റംബർ-2015 3024
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(23/10/20)   ___________________

(19/10/20)   ___________________

(19/10/20)   ___________________

(30/09/20)   ___________________

(29/09/20)   ___________________

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.