സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
സ്ഥലം മാറ്റം - കോട്ടയം ജില്ല – വാച്ച്മാന്‍ - ഉത്തരവ് 02-ജൂലായ്-2019 603
സ്ഥലം മാറ്റം - ആലപ്പുഴ‍ ജില്ല – വാച്ച്മാന്‍ - ഉത്തരവ് 02-ജൂലായ്-2019 600
സ്ഥലം മാറ്റം - ട്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍, വിവിധ ട്രേഡുകള്‍ - ഉത്തരവ് 01-ജൂലായ്-2019 1139
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2019 – ശ്രീമതി. റീന ജോസ്, യു.ഡി.ടൈപ്പിസ്റ്റ് - ആര്‍.ഡി.റ്റി.ഇ. കോതമംഗലം - ഉത്തരവ് 28-ജൂൺ-2019 681
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല – ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് സ്ഥലം മാറ്റം / വാച്ച്മാന്‍ തസ്തിക മാറ്റം - ഉത്തരവ് 28-ജൂൺ-2019 697
എറണാകുളം ജില്ല – ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് സ്ഥലം മാറ്റം; വാച്ച്മാന്‍ തസ്തിക മാറ്റം / സ്ഥലം മാറ്റം - ഉത്തരവ് 26-ജൂൺ-2019 673
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2019 – ക്ലാര്‍ക്ക് / സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് – ഭേദഗതി ഉത്തരവ് 25-ജൂൺ-2019 842
സ്ഥലം മാറ്റം - കുക്ക് തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് - ഉത്തരവ് 25-ജൂൺ-2019 600
സ്ഥലം മാറ്റം - മെക്കാനിക്കല്‍‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ / ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II / ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ / ഡ്രാഫ്ട്സ്മാന്‍ ഗ്രേഡ് II – ഉത്തരവ് 24-ജൂൺ-2019 951
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2019 – മെക്കാനിക്കല്‍‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ / ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II / ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ / ഡ്രാഫ്ട്സ്മാന്‍ ഗ്രേഡ് II – ഭേദഗതി - ഉത്തരവ് 24-ജൂൺ-2019 949
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.