സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Transfer and Posting of Typist 19-ഡിസംബർ-2014 2851
Transfer and Promotion of HA / HC as JS / TSK / Chief Accountant 15-ഡിസംബർ-2014 2595
Transfer and Posting of Junior Superintendents /Others 02-ഡിസംബർ-2014 2532
Transfer and Posting of JI of Fashion Designing 07-ഒക്ടോബർ-2014 2539
Transfer and Posting of Clerk/Senior Clerk 07-ഒക്ടോബർ-2014 2604
Transfer and Posting of Tradesman 04-ഒക്ടോബർ-2014 7502
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Tradesman in various Trades. 20-മെയ്-2014 5780
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.