സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Transfer and posting of Demonstrator in Electronics Engineering 23-ജനുവരി-2015 3759
Transfer and Posting of Workshop Instructor in Electrical Engineering 22-ജനുവരി-2015 4648
Transfer and Posting of Clerk&Senior Clerk 19-ജനുവരി-2015 6195
Transfer and Posting of Workshop Instructor/Instructor Gr.II/Demonstrator/Draftsman Gr.II in ME 08-ജനുവരി-2015 3339
Transfer and Cadre change of Watchman and Office Attendant modified order 01-ജനുവരി-2015 5346
Transfer and Cadre Change 31-ഡിസംബർ-2014 5245
Transfer and posting of workshop foreman 29-ഡിസംബർ-2014 3081
Transfer and posting of Demonstrator/ WI/ Instructor Grade II in EE 29-ഡിസംബർ-2014 2734
Transfer and Appoinment as I grade Instructor in ME 29-ഡിസംബർ-2014 2616
Transfer and Posting of Typist 19-ഡിസംബർ-2014 3010
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.