സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസ്സര്‍ - ഇലക്ട്രിക്കല്‍ & ഇലക്ട്രോണിക്സ്‍ - കരട് പട്ടിക 21-ആഗസ്റ്റ്-2020 273
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍/ഇലക്ട്രോണിക്സ് & പ്രൊഡക്ഷന്‍ എ‍ഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ - കരട് പട്ടിക 21-ആഗസ്റ്റ്-2020 329
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - ഫൈൻ ആർട്‍സ് കോളേജ് - പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ - കരട് പട്ടിക 20-ആഗസ്റ്റ്-2020 186
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസർ - ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് - കരട് പട്ടിക 20-ആഗസ്റ്റ്-2020 278
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജിലെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ - തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം - കരട് പട്ടിക 20-ആഗസ്റ്റ്-2020 259
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - ഫൈൻ ആർട്‍സ് കോളേജ് - പ്രൊഫ് . ഗ്രേഡ് 1 SCULPTURE - തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം - കരട് പട്ടിക 20-ആഗസ്റ്റ്-2020 125
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - വിവിധ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജുകൾ , ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ - വർക്ക്ഷോപ്പ് ഫോർമാൻ- തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം - കരട് പട്ടിക 20-ആഗസ്റ്റ്-2020 298
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജിലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലെക്ച്ചറർ - തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം - കരട് പട്ടിക 20-ആഗസ്റ്റ്-2020 258
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - ഇലെക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം - ഹെഡ് ഓഫ് സെക്ഷൻ - - തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം - കരട് പട്ടിക 20-ആഗസ്റ്റ്-2020 275
ഇടുക്കി ജില്ല - വാച്ച്മാൻമാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം ഉത്തരവ് 20-ആഗസ്റ്റ്-2020 156
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(23/10/20)   ___________________

(19/10/20)   ___________________

(19/10/20)   ___________________

(30/09/20)   ___________________

(29/09/20)   ___________________

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.