സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീറിങ് വിഭാഗം വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ /ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ / ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് II - നിലവിലുള്ള തുറന്ന ഒഴിവിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവ് 13-ആഗസ്റ്റ്-2018 1352
എറണാകുളം ജില്ല - ഓഫീസ് അറ്റണ്ടന്റ് സ്ഥലം മാറ്റം ഉത്തരവ് 10-ആഗസ്റ്റ്-2018 856
ശ്രീമതി സൗമ്യ സണ്ണി - കോൺഫിഡെൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് - സ്ഥലം മാറ്റം - ഉത്തരവ് 06-ആഗസ്റ്റ്-2018 1046
Transfer and posting of Senior Superintendents - Orders 04-ആഗസ്റ്റ്-2018 1918
സ്ഥലം മാറ്റം - ശ്രീമതി. ഓമന ഇ.സി., ഫുള്‍ടൈം സ്വീപ്പര്‍, ഇടുക്കി സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് - ഉത്തരവ് 03-ആഗസ്റ്റ്-2018 718
സ്ഥലം മാറ്റം - ടൈപ്പിസ്റ്റ് - ഉത്തരവ് 02-ആഗസ്റ്റ്-2018 1285
സ്ഥലം മാറ്റം - ശ്രീമതി സവിത ഒ.കെ., അസിസ്റ്റന്‍റ് ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍ ഇന്‍ ഷോര്‍ട്ട് ഹാന്‍ഡ്, കായംകുളം സര്‍ക്കാര്‍ വനിതാ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ഉത്തരവ് 02-ആഗസ്റ്റ്-2018 614
സ്ഥലം മാറ്റം - വാച്ച്മാന്‍/ബസ് ക്ലീനര്‍ - വയനാട് ജില്ല – ഉത്തരവ് 01-ആഗസ്റ്റ്-2018 775
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2018 - സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജുകളിലെ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആന്റ് ഇൻസ്ട്രമെന്റഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഹെഡ് ഓഫ് സെക്ഷൻ - ഉത്തരവ് 30-ജൂലായ്-2018 1097
സ്ഥലം മാറ്റം - ട്രേഡ് ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍ - വിവിധ ട്രേഡുകള്‍ - ഉത്തരവ് 27-ജൂലായ്-2018 2171
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.