സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ഇന്‍സ്ട്രമെന്‍റേഷന്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ - അന്തിമ ഉത്തരവ് 25-ആഗസ്റ്റ്-2020 282
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്‌ട്രുക്ടർ / ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ / ഇൻസ്‌ട്രുക്ടർ ഗ്രേഡ് II എന്നീ സമാന തസ്തികകളിലെ സ്ഥലം മാറ്റ നിയമനം - താൽകാലിക പട്ടിക 24-ആഗസ്റ്റ്-2020 436
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - ക്ലാർക്ക് / സീനിയർ ക്ലാർക്ക് - സ്ഥലം മാറ്റം - കരട് പട്ടിക 24-ആഗസ്റ്റ്-2020 506
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ / ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ / ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് II - കരട് പട്ടിക 23-ആഗസ്റ്റ്-2020 433
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ഇലക്ട്രിക്കല്‍ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ - കരട് പട്ടിക 22-ആഗസ്റ്റ്-2020 391
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - കമ്പ്യൂട്ടര്‍/കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഹാർഡ്‍വെയർ മെയിന്‍റെനന്‍സ് എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ - കരട് പട്ടിക 21-ആഗസ്റ്റ്-2020 333
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - കമ്പ്യൂട്ടര്‍/കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഹാർഡ്‍വെയർ മെയിന്‍റെനന്‍സ് എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം ഹെഡ് ഓഫ് സെക്ഷന്‍ - കരട് പട്ടിക 21-ആഗസ്റ്റ്-2020 345
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സര്‍ക്കാര്‍ ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ - എഞ്ചിനീയറിങ് ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍/ഡ്രാഫ്ട്സ്മാന്‍ ഗ്രേഡ് I - കരട് പട്ടിക 21-ആഗസ്റ്റ്-2020 358
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍/ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II‍‍ - കരട് പട്ടിക 21-ആഗസ്റ്റ്-2020 326
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – ബയോ മെഡിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍‍ - കരട് പട്ടിക 21-ആഗസ്റ്റ്-2020 172
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(23/10/20)   ___________________

(19/10/20)   ___________________

(19/10/20)   ___________________

(30/09/20)   ___________________

(29/09/20)   ___________________

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.