സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - കമ്പ്യൂട്ടര്‍/കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഹാർഡ്‍വെയർ മെയിന്‍റെനന്‍സ് എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ - അന്തിമ ഉത്തരവ് 11-സെപ്റ്റംബർ-2020 437
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സര്‍ക്കാര്‍ ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ - എഞ്ചിനീയറിങ് ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍/ഡ്രാഫ്ട്സ്മാന്‍ ഗ്രേഡ് I - അന്തിമ ഉത്തരവ് 11-സെപ്റ്റംബർ-2020 418
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - വിവിധ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജുകൾ, ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ - വർക്ക്ഷോപ്പ് ഫോർമാൻ - അന്തിമ ഉത്തരവ് 11-സെപ്റ്റംബർ-2020 415
സ്ഥലം മാറ്റം - ഫുള്‍ ടൈം തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് - ഉത്തരവ് 11-സെപ്റ്റംബർ-2020 269
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് - പ്രൊഫസ്സര്‍ - കരട് പട്ടിക 11-സെപ്റ്റംബർ-2020 380
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് - അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസ്സര്‍ - കരട് പട്ടിക 11-സെപ്റ്റംബർ-2020 379
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - ഓട്ടോമൊബൈല്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ / ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ / ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് II - അന്തിമ ഉത്തരവ് 10-സെപ്റ്റംബർ-2020 268
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ / ജോയിന്‍റ് ഡയറക്ടർ (എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകള്‍) /എസ്.പി.എഫ്.യു ഡയറക്ടർ - കരട് പട്ടിക 09-സെപ്റ്റംബർ-2020 441
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍/ഇലക്ട്രോണിക്സ് & പ്രൊഡക്ഷന്‍ എ‍ഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ - അന്തിമ ഉത്തരവ് 09-സെപ്റ്റംബർ-2020 362
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - ഡ്രൈവര്‍ തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ അപേക്ഷയിന്‍ മേല്‍ അന്തിമ തീരുമാനം - ഉത്തരവ് 09-സെപ്റ്റംബർ-2020 186
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(23/10/20)   ___________________

(19/10/20)   ___________________

(19/10/20)   ___________________

(30/09/20)   ___________________

(29/09/20)   ___________________

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.