സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – സര്‍ക്കാര്‍ ഫാഷന്‍ ഡിസൈനിങ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് - ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഇന്‍സ്ട്രക്ടസ് - അന്തിമ ഉത്തരവ് 25-സെപ്റ്റംബർ-2020 206
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് - വർക്ക്ഷോപ്പ് സൂപ്രണ്ട് - അന്തിമ ഉത്തരവ് 23-സെപ്റ്റംബർ-2020 316
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - ക്ലാര്‍ക്ക്/സീനിയർ ക്ലാർക്ക് - അന്തിമ ഉത്തരവ് 22-സെപ്റ്റംബർ-2020 501
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ / ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ / ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് II - അന്തിമ ഉത്തരവ് 21-സെപ്റ്റംബർ-2020 348
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - എഞ്ചിനീയറിങ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ / ഡ്രാഫ്ട്സ്മാന്‍ ഗ്രേഡ് I - ഉത്തരവ് 19-സെപ്റ്റംബർ-2020 325
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - മെക്കാനിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ / ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ / ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് II / ഡ്രാഫ്ട്സ്മാന്‍ ഗ്രേഡ് II - അന്തിമ ഉത്തരവ് 17-സെപ്റ്റംബർ-2020 489
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - ടൂള്‍ & ഡൈ വിഭാഗം വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ / ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ / ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് II - കരട് പട്ടിക 16-സെപ്റ്റംബർ-2020 224
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം -2020 - എൽ .ഡി / യു .ഡി /സീനിയർ ഗ്രേഡ് / സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് -അന്തിമ ഉത്തരവ് 16-സെപ്റ്റംബർ-2020 399
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - ഇലക്ട്രിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ / ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ / ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് II - അന്തിമ ഉത്തരവ് 14-സെപ്റ്റംബർ-2020 402
ശ്രീ ശ്രീരാജ് എസ് , കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ - സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഇടുക്കി - സ്ഥലമാറ്റം - ഉത്തരവ് 14-സെപ്റ്റംബർ-2020 321
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(23/10/20)   ___________________

(19/10/20)   ___________________

(19/10/20)   ___________________

(30/09/20)   ___________________

(29/09/20)   ___________________

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.