സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Transfer and Cadre Change 31-ഡിസംബർ-2014 6718
Transfer and posting of workshop foreman 29-ഡിസംബർ-2014 4440
Transfer and posting of Demonstrator/ WI/ Instructor Grade II in EE 29-ഡിസംബർ-2014 3983
Transfer and Appoinment as I grade Instructor in ME 29-ഡിസംബർ-2014 3844
Transfer and Posting of Typist 19-ഡിസംബർ-2014 4817
Transfer and Promotion of HA / HC as JS / TSK / Chief Accountant 15-ഡിസംബർ-2014 3923
Transfer and Posting of Junior Superintendents /Others 02-ഡിസംബർ-2014 3862
Transfer and Posting of JI of Fashion Designing 07-ഒക്ടോബർ-2014 3934
Transfer and Posting of Clerk/Senior Clerk 07-ഒക്ടോബർ-2014 4125
Transfer and Posting of Tradesman 04-ഒക്ടോബർ-2014 9975
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(19/10/21)   ___________________

(13/10/21)   ___________________

(09/10/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(28/09/21)   ___________________

(23/09/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.