സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Head of Department in Chemical Engineering - Provisional list 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 3362
Lecturer in Electrnics Engineering - Provisional list 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 4276
Lecturer in Computer Engineering/Computer Hardware Maintenance - Provisional list 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 4145
Lecturer in Electrical Engineering - Provisional list 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 4052
Lecturer in Bio Medical Engineering - Provisional list 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 3306
Lecturer in Chemical Engineering - Provisional list 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 3516
Engineering Instructor/D'man Gr.I in Technical High School - Provisional List 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 3599
Workshop Foreman in Poly Technic/THS- Provisional List 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 4045
Workshop Instructor/Demonstrator/Instructor Gr.II in Chemical Engineering - Provisional List 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 3407
Instructor in Physical Education- Provisional List 2015 26-ഏപ്രിൽ-2015 4040
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(04/12/21)   ___________________

(29/11/21)   ___________________
M. Tech./M. Arch. Admission 2021-2022
(18/11/21)   ___________________
B.Tech Lateral Entry Test 2021 – Final Answer Key
(09/11/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.