സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
General Transfer 2015 -Demonstrator/Workshop Instructor/Instructor Grade II Electrical Engineering - Final List 28-മെയ്-2015 3629
പൊതു സ്ഥലമാറ്റം -2015 28-മെയ്-2015 3576
General Transfer 2015 -Workshop Instructor/Instructor Gr II/Demonstrator/Draftsman Gr II in Mechanical Engineering - Final List 26-മെയ്-2015 3986
General Transfer 2015 -Workshop Instructor/Demonstrator in Polymer Technology - Final List 26-മെയ്-2015 3152
General Transfer 2015 - Instructor and Junior Instructor in Govt. Commercial Institute - Final List 26-മെയ്-2015 3441
General Transfer 2015 - Instructor and Junior Instructor in GIFD- Final List 26-മെയ്-2015 3453
General Transfer 2015 -Superintendent in Govt. Commercial Institute - Final List 26-മെയ്-2015 3471
General Transfer 2015 -Demonstrator/Workshop Instructor/Instructor Grade II Electronics Engineering - Final List 26-മെയ്-2015 3736
General Transfer 2015 -Demonstrator/Workshop Instructor in Automobile Engineering - Final List 26-മെയ്-2015 3371
General Transfer 2015 -Demonstrator/Workshop Instructor/Instructor Grade II in Computer Engineering - Final List 26-മെയ്-2015 3635
Foreign Travel
Apply Online
 
 
M. Tech./M. Arch. Admission 2021-2022
(18/11/21)   ___________________
B.Tech Lateral Entry Test 2021 – Final Answer Key
(09/11/21)   ___________________

(19/10/21)   ___________________

(13/10/21)   ___________________

(09/10/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.