സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Assistant Professors in Mechanical Engineering- Govt.Engineering Colleges Final List 03-ജൂൺ-2015 3537
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Assistant Professors in Electrical and Electronics Engineering- Govt.Engineering Colleges Final List 03-ജൂൺ-2015 3619
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Assistant Professors in Civill Engineering- Govt.Engineering Colleges Final List 03-ജൂൺ-2015 3703
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Assistant Professors in Computer Science and Engineering- Govt.Engineering Colleges Final List 03-ജൂൺ-2015 3463
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Assistant Professors in Information Technology- Govt.Engineering Colleges Final List 03-ജൂൺ-2015 3523
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Assistant Professors in Electronics and Communication Engineering- Govt.Engineering Colleges Final List 03-ജൂൺ-2015 3513
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Computer Programmer - Govt.Engineering Colleges- Final List 03-ജൂൺ-2015 3442
General Transfer 2015 - Transfer and Posting of Assistant Instructors,Government Commercial Institutes-Modified 02-ജൂൺ-2015 3369
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Technical High School Superintendents 02-ജൂൺ-2015 3569
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Workshop Superintendents(Polytechnics) Final List 02-ജൂൺ-2015 3407
Foreign Travel
Apply Online
 
 
M. Tech./M. Arch. Admission 2021-2022
(18/11/21)   ___________________
B.Tech Lateral Entry Test 2021 – Final Answer Key
(09/11/21)   ___________________

(19/10/21)   ___________________

(13/10/21)   ___________________

(09/10/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.