സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് -- മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് - ഹെഡ് ഓഫ് സെക്ഷൻ - തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം - കരട് പട്ടിക 18-ആഗസ്റ്റ്-2020 290
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് - ലക്‌ചറർ ഇൻ ഇൻസ്‌ട്രുമെന്റഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് - തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം - കരട് പട്ടിക 17-ആഗസ്റ്റ്-2020 215
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് - സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് - ലക്‌ചറർ തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം - കരട് പട്ടിക 17-ആഗസ്റ്റ്-2020 277
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - ഡ്രൈവർ തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റ നിയമനം - താൽകാലിക പട്ടിക 17-ആഗസ്റ്റ്-2020 197
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - ട്രേഡ് ഇൻസ്‌ട്രുക്ടർ തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റ നിയമനം - താൽകാലിക പട്ടിക 17-ആഗസ്റ്റ്-2020 532
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - എൽ.ഡി./യു.ഡി./സീനിയർ ഗ്രേഡ് / സെല. ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റുമാരുടെ താൽക്കാലിക സ്ഥലംമാറ്റ പട്ടിക 17-ആഗസ്റ്റ്-2020 349
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ , കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് - കരട് ലിസ്റ്റ് 14-ആഗസ്റ്റ്-2020 268
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – ക്ലർക്ക് / ടൈപ്പിസ്റ്റ് - താൽക്കാലിക സ്ഥലമാറ്റ പട്ടിക 14-ആഗസ്റ്റ്-2020 441
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് - കരട് പട്ടിക 14-ആഗസ്റ്റ്-2020 335
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ഇന്‍സ്ട്രമെന്‍റേഷന്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് - കരട് പട്ടിക 14-ആഗസ്റ്റ്-2020 271
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(25/11/20)   ___________________

(12/11/20)   ___________________
Guidelines for M.Tech Admission 2020-21 released
(06/11/20)   ___________________

(05/11/20)   ___________________

(05/11/20)   ___________________

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.