സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
വയനാട് ജില്ല – ശ്രീ. പ്രസാദ് കെ.എന്‍., വാച്ച്മാന്‍, സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജ്, വയനാട് - സ്ഥലം മാറ്റം റദ്ദ് ചെയ്ത് - ഉത്തരവ് 28-ജനുവരി-2020 27
കുക്ക് തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം ഉത്തരവ് 23-ജനുവരി-2020 158
സ്ഥലം മാറ്റം - ട്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ – വിവിധ ട്രേഡുകള്‍ - ഉത്തരവ് 17-ജനുവരി-2020 439
കണ്ണൂർ സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ശ്രീമതി. കാർത്തിക.എ .എസ്-ന് തിരുവനന്തപുരം ബാർട്ടൺഹിൽ സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലേക്ക് സ്‌ഥലം മാറ്റം അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് 16-ജനുവരി-2020 156
Transfer, Promotion and posting of Senior Clerks as Head Accountant/Head Clerks on Rs. 27800-59400 - Orders 16-ജനുവരി-2020 264
Transfer, Promotion and posting of Senior Clerks as Head Accountant/Head Clerks on Rs. 27800-59400 - Orders (2) 16-ജനുവരി-2020 184
Transfer and Promotion of Head Accountant/Head Clerks as Junior Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant on Rs.30700-65400 – Orders 16-ജനുവരി-2020 168
Transfer, Promotion and posting of Senior Superintendents – Orders 16-ജനുവരി-2020 195
ശ്രീ.ജോൺ.സി.ജോൺ, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്,-കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ (എംസിഎ) ശാഖയിലെ ഒഴിവിലേക്ക് സ്‌ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ച്- 16-ജനുവരി-2020 96
സ്ഥലം മാറ്റം - ക്ലാര്‍ക്ക് / സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് - ഉത്തരവ് 14-ജനുവരി-2020 250
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.