സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Asset Maintenance of Various Government Polytechnics Administrative Sanction -accorded 16-01-2021 427
തൃശൂർ മഹാരാജാസ് ടെക്നോളോജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ടിലെ അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം തിരുത്തൽ - ഉത്തരവ് 12-01-2021 407
കാവാലം സര്‍ക്കാര്‍ ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുന്നതിനായി കണ്ടെത്തിയ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന് പ്രതിമാസം വാടക അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് - ഉത്തരവ് 08-01-2021 437
തൃശ്ശൂര്‍ മഹാരാജാസ് ടെക്നോളജിക്കല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ അക്കാദമിക്ക് ബ്ലോക്ക് നിര്‍മ്മാണം - തിരുത്തല്‍ ഉത്തരവ് 08-01-2021 338
Implementation of 10% reservation for Economically Weaker Section in General Category in the State - reg 07-01-2021 434
Re-opening of all Higher Education Institutions in the State; including Professional Colleges - With effect from 04-01-2020 - Orders 04-01-2021 712
Annual Plan 2020-21 – Projects in respect of various Government Polytechnic Colleges – Administrative Sanction Accorded - Orders 04-01-2021 415
Desktop Computers and Construction of CCF and Liabrary Block for various Government Engineering Colleges Under the Technical Education Department- Orders 31-12-2020 510
മാനന്തവാടി ഗവണ്മെന്റ് പോളിടെക്‌നിക്‌ നിലവിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കെട്ടിടത്തിൻറെ വാടക നിശ്ചയിച്ച് - ഉത്തരവ് 31-12-2020 447
Revised Guidelines for conducting Training Programmes, Seminars, Conference, Workshop in Government Engineering Colleges and Polytechnic Colleges - Approved - Orders 31-12-2020 650
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(22/10/21)   ___________________

(19/10/21)   ___________________

(13/10/21)   ___________________

(09/10/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(28/09/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.