സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Entrusting IIITMK as a service provider for IT and e-Governance activities. 08-11-2018 396
ഫാഷൻ ഡിസൈനിംഗ് ആൻഡ് ഗാർമെൻറ് ടെക്നോളജി കോഴ്‌സിൻറെ ഫീസ് പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവ് 05-11-2018 520
അദ്ധ്യാപികമാരുടെ വസ്ത്രധാരണം - സംബന്ധിച്ച് 02-11-2018 963
Disposal of Electronics & IT Equipment- Guidelines- Approved- Orders Issued 01-11-2018 658
"ഭൂമി മലയാളം" - 'നവംബർ' - ലോകമലയാളദിനാചരണം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ ഭാഷാപ്രതിജ്ഞ കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 31-10-2018 540
GAD-Observance of Rashtriya Ekta Diwas-Reg 31-10-2018 437
Renewal of NOC to the Self Financing Engineering/Architectural Colleges -Exemption granted-Orders issued 31-10-2018 423
യു.ജി.സി / എ ഐ സി റ്റി ഇ പേ റിവിഷൻ അരിയർ ബിൽ നോൺ സ്പാർക് ബിൽ ആയി സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 30-10-2018 699
"ഭൂമി മലയാളം" - 'നവംബർ' - ലോകമലയാളദിനാചരണം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ ഭാഷാപ്രതിജ്ഞ കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 30-10-2018 611
ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പ് - 2018- ലെ മലയാളദിനാഘോഷവും ഭരണഭാഷാവാരാഘോഷവും സംബന്ധിച്ച് 30-10-2018 508
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.