സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Ba-Bapu 150 year celebration, Recommendation and Suggestions - Reg 21-01-2020 677
Post Graduate Diploma in e-Governance (PGDeG) jointly conducted by IIITM-K and IMG – Creating 15 additional seats for including candidates from the Autonomous Institutions, Boards, Corporations, Universities and PSUs – Sanction accorded - Orders 13-01-2020 845
College of Engineering Tvm – Upgradation of Mescope VES5 Software - Revised Administrative Sanction and Purchase Sanction accorded - Orders 10-01-2020 615
Rajiv Gandhi Institute of Technology Kottayam - Purchase of Desktop computer systems - Revised Administrative Sanction and Purchase sanction accorded - Orders 10-01-2020 601
Use of e-TR-5 receipts in Government Departments – Extension of implementation of e-TR-5 receipts up to 31.03.2020 – Approved - Orders 10-01-2020 1478
LBS Centre for Science and Technology - Deputation of Sri. Farook A., Associate Professor, Government Engineering College, Barton Hill as Joint Director – Sanction accorded - Orders 07-01-2020 686
Use of e-TR5 receipts in Government Departments – Modified instructions to be followed with effect from 01.01.2020 – Approved - Orders 01-01-2020 1027
Purchase of Red Hat Enterprise Linux with Smart Virtualization for Government Engineering College, Kannur – Purchase Sanction accorded - Orders 26-12-2019 605
Government Order issued in compliance with the Order of Hon’ble Kerala Administrative Tribunal dated 29-08-2019 in OA 1675/2019 filed by Sri. Rajesh P, Head of Section, Electronics Engineering – Modified - Orders 20-12-2019 924
Government Engineering College, Wayanad – Purchase of Furniture - Revised Administrative Sanction accorded-Action in issuing Purchase Sanction by the principal-ratified - Orders 11-12-2019 636
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(19/10/20)   ___________________

(19/10/20)   ___________________

(30/09/20)   ___________________

(29/09/20)   ___________________
M.Tech Admission 2020-21 - Prospectus - Reg
(08/09/20)   ___________________

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.