സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
upgradation of the post of junior Superintendent as Senior Superintendent in 15 Govt. Polytechnic Colleges - Orders issued. 29-12-2015 5191
General Administration Department - National Integration - Observance of Quami Ekta Week from 19th to 25th November 2015 - Orders Issued 05-11-2015 4351
ദേശീയ ഊർജ്ജസംരക്ഷണ ദിനാചരണം - സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ഊർജ്ജസംരക്ഷണ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 05-11-2015 4196
Higher Education - Technical - Grace Period equivalent to the period of deputation under QIP Scholars for acquiring the points/ Credits - Sanctioned - Orders issued 29-10-2015 4640
Promotion and posting of Head of Department in Electronics Engineering in Government Polytechnic Colleges 08-09-2015 5069
Diploma in Electronics & Instrumentation & Diploma in Instrument Technology conducted by State Board of Technical Education - Declared as equivalent 17-08-2015 8323
Notification for the post of Director - Institute of Human Resources Development (IHRD) 04-08-2015 4638
Furnishing Details of Project to develop the NDL of India to IIT Kharagpur 27-07-2015 4176
Validity of affilliation for KGCE Institutes - Refixed 14-07-2015 8784
Deputation under QIP 2015-16 05-07-2015 5223
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(04/12/21)   ___________________

(29/11/21)   ___________________
M. Tech./M. Arch. Admission 2021-2022
(18/11/21)   ___________________
B.Tech Lateral Entry Test 2021 – Final Answer Key
(09/11/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.