സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Higher Education - Direct contact /meeting of foreign Embessies/High Commissions/Consulates with dignitaries of State Govt. - Protocol to be maintained-reg 01-04-2016 4133
Higher Education - Compliance of Model Code of Conduct -reg 01-04-2016 4325
അദ്ധ്യാപികമാരുടെ വസ്ത്രധാരണം -സംബന്ധിച്ച് 28-03-2016 5964
GAD-Direct Contact/Meeting of foriegn Embessies/High Commissions Consultates with Dignataries Officials in the State Government/Protocol to be Maintained-Reg. 18-03-2016 3658
Provisional promotion of Clerks/U D Typists as Senior Clerks for the vacancies from 01 /04 /2010 to 01/03/2015 - Revised and promotion to the vacancies occurred from 02.03.15 to 04.11.2015 on the basis of the departmental test result published on 29.04. 03-03-2016 4568
upgradation of the post of junior Superintendent as Senior Superintendent in 15 Govt. Polytechnic Colleges - Orders issued. 29-12-2015 5179
General Administration Department - National Integration - Observance of Quami Ekta Week from 19th to 25th November 2015 - Orders Issued 05-11-2015 4337
ദേശീയ ഊർജ്ജസംരക്ഷണ ദിനാചരണം - സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ഊർജ്ജസംരക്ഷണ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 05-11-2015 4182
Higher Education - Technical - Grace Period equivalent to the period of deputation under QIP Scholars for acquiring the points/ Credits - Sanctioned - Orders issued 29-10-2015 4628
Promotion and posting of Head of Department in Electronics Engineering in Government Polytechnic Colleges 08-09-2015 5057
Foreign Travel
Apply Online
 
 
M. Tech./M. Arch. Admission 2021-2022
(18/11/21)   ___________________
B.Tech Lateral Entry Test 2021 – Final Answer Key
(09/11/21)   ___________________

(19/10/21)   ___________________

(13/10/21)   ___________________

(09/10/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.