സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Celebrate 26th November, each year as Constitution Day 25-11-2016 3690
Observance of ‘World AIDS Day' on 1st December 2016 - Reg 25-11-2016 3512
All India Council for Technical Education (Gender Sensitization, Prevention and Prohibition of Sexual Harassment of Women Employees and Students and Redressal of Grievances in Technical Institutions) Regulations, 2016 23-11-2016 4106
Observance of 'Constitution Day' on 26th November in all Educational Instructions and Government Departments - Instructions issued 22-11-2016 3284
Transfer and Posting of Principals of Government Polytechnic Colleges - Sanctioned - Orders 15-11-2016 3933
Elimination of Lymphatic Filariasis - Mass Drug Administration on Nov 11th to Dec 8th 2016 at Palakkad District - Govt Offices - Participation of all Staff 14-11-2016 3540
ലൈബ്രേറിയൻമാർക്ക് പരിശീലനം നല്കുന്നതിലേക്കായി റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് അനുമതി നൽകിയുള്ള - ഉത്തരവ് 10-11-2016 3398
Purchase Sanction - Purchase of furniture for Design Studio of Architecture Department in RIT Kottayam 10-11-2016 3342
Sanction accorded - for the construction of new Academic Block in Govt. Engineering College,Barton Hill, Thiruvananthapuram 10-11-2016 3173
Construction of Geotechnical Research and Testing Centre in College of Engineering, Thiruvananthapuram - Administrative Sanction - Accorded Orders 09-11-2016 3566
Foreign Travel
Apply Online
 
 
M. Tech./M. Arch. Admission 2021-2022
(18/11/21)   ___________________
B.Tech Lateral Entry Test 2021 – Final Answer Key
(09/11/21)   ___________________

(19/10/21)   ___________________

(13/10/21)   ___________________

(09/10/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.