സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
ഫയലുകൾ മലയാളത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌ 26-12-2016 3455
Cancellation of Rs.500/- and Rs.1000/- notes – Acceptance of old notes in Treasuries - Reg 22-12-2016 3204
International Seminar on Emerging Trends in Organic Farming and Sustainable Agriculture – Participation of Universities Requested - Reg 22-12-2016 3603
Partition and Furnishing Works of Computer Lab - Government Engineering College, Sreekrishnapuram – Administrative Sanction – Accorded - Orders 19-12-2016 3271
Purchase of Furniture for College Library of the Government Engineering College, Kozhikode – Administrative Sanction – Accorded - Orders 19-12-2016 3325
Payment of Sixth UGC Pay Revision Arrears – Release of Third Installment – Conditions – Clarification - Orders 19-12-2016 3752
Administrative Sanction for Various Construction Works in Government Technical High Schools under Department of Technical Education – Modified - Orders 17-12-2016 3450
Evening Diploma Courses – Liquidated Damages – Remittance of Fees for entire Diploma Course for Releasing the Certificates – Conditions Relaxed - Orders 15-12-2016 3365
Evening Diploma Course 2016-17 - Prospectus & Institution List - Revised Order 14-12-2016 18469
Payment of Sixth UGC Pay Revision Arrears - Release of Third Installment - Sanctioned - Orders 13-12-2016 5164
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(04/12/21)   ___________________

(29/11/21)   ___________________
M. Tech./M. Arch. Admission 2021-2022
(18/11/21)   ___________________
B.Tech Lateral Entry Test 2021 – Final Answer Key
(09/11/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.