സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്‍റ് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേയ്ക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് 23-11-2018 710
Centralized procurement - Rate contract for Desktops - Approved - Orders 23-11-2018 496
Administrative Sanction for the Introduction of Art Innovation Lab in Government College of Fine Arts, Thiruvananthapuram – Sanction Accorded – Orders 21-11-2018 375
Remarks on KEAM- 2019 16-11-2018 587
GAD- Demise of Ananth Kumar, Union Minister for Chemicals and Fertilizers & Parliamentary Affairs- instructions to fly the National Flag half- mast-reg 12-11-2018 435
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ 9 / 10 / 2018 - ന് ചേർന്ന യോഗത്തിൻറെ നടപടിക്കുറിപ്പ് 09-11-2018 823
Annual Plan 2018-2019- GPTC Nedumkandam- Rectifying deficiency of Computers to comply with AICTE Reguirements- AS & PS- Accorded- Orders Issued 09-11-2018 438
National Integration – Observance of “Quami Ekta Week” from 19th to 25th November, 2018 – Orders issued. 09-11-2018 412
Celebration of National Education Day on 11th November 2018 08-11-2018 368
Centralized Procurement Rate contract for laptops and scanners – Approved- Orders Issued 08-11-2018 486
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.