സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
കേരളത്തിലെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭയുടെ അറുപതാം വാര്‍ഷികം സമുചിതമായി ആഘോഷിക്കുന്നത്- സംബന്ധിച്ച് 03-04-2017 2910
സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ പൊതു സ്ഥലംമാറ്റവും നിയമനവും - പരിഷ്കരിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങളും മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും – ഉത്തരവ് 01-04-2017 3855
പിന്നോക്ക സമുദായ വികസനം - മലബാറിലെ പരവന്‍ സമുദായക്കാരെ എസ്.ഇ.ബി.സി. ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കി – ഉത്തരവ് 01-04-2017 3480
സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളുടെ ബോര്‍ഡുകള്‍, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേര്, ഉദ്യോഗപ്പേര്, ഓഫീസ് മുദ്രകള്‍, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരും ഔദ്യോഗിക പദവിയും അടങ്ങുന്ന തസ്തിക മുദ്ര, വാഹനങ്ങളുടെ ബോര്‍ഡുകള്‍ എന്നിവ മലയാളത്തില്‍ തയ്യാറാക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന – ഉത്തരവ് 01-04-2017 3182
എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളിലും/പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളിലും ലഹരി വിരുദ്ധ കമ്മിറ്റികള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 31-03-2017 2905
Higher Education Department-3-member Commission for studying the problems prevailing in the Self-financing Educatin Sector in the State-Tems of Reference-Fixed-orders issued 31-03-2017 2820
കേരള സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷന്‍ - ബാലാവകാശം - കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍ - ബോധവല്‍ക്കരണം - പ്രതിജ്ഞ - സംബന്ധിച്ച് 30-03-2017 8616
പിന്നോക്ക സമുദായ വികസനം -ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പ്രവേശനത്തിന് Socially and Educationally Backward classes (SEBC ) സംവരണത്തിന് ക്രീമിലെയർ മാനദണ്ഡം -ബാധകമാക്കിയ -ഉത്തരവ് 27-03-2017 2609
Treasury Transactions – Rushing of bills and drawing of advance towards the close of the financial year – Avoidance of – Instructions 24-03-2017 2724
സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഭരണഭാഷാ സേവനപുരസ്കാരങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും - ബന്ധപ്പെട്ട നിബന്ധനകളിലും സമ്മാനതുകയിലും ഭേദഗതി വരുത്തിക്കൊണ്ടും - ഉത്തരവ് 22-03-2017 2908
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(13/12/21)   ___________________

(04/12/21)   ___________________

(29/11/21)   ___________________
M. Tech./M. Arch. Admission 2021-2022
(18/11/21)   ___________________
B.Tech Lateral Entry Test 2021 – Final Answer Key
(09/11/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.