സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
ഫയലുകൾ മലയാളത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌ 26-12-2016 2601
Cancellation of Rs.500/- and Rs.1000/- notes – Acceptance of old notes in Treasuries - Reg 22-12-2016 2277
International Seminar on Emerging Trends in Organic Farming and Sustainable Agriculture – Participation of Universities Requested - Reg 22-12-2016 2654
Partition and Furnishing Works of Computer Lab - Government Engineering College, Sreekrishnapuram – Administrative Sanction – Accorded - Orders 19-12-2016 2448
Purchase of Furniture for College Library of the Government Engineering College, Kozhikode – Administrative Sanction – Accorded - Orders 19-12-2016 2374
Payment of Sixth UGC Pay Revision Arrears – Release of Third Installment – Conditions – Clarification - Orders 19-12-2016 2820
Administrative Sanction for Various Construction Works in Government Technical High Schools under Department of Technical Education – Modified - Orders 17-12-2016 2586
Evening Diploma Courses – Liquidated Damages – Remittance of Fees for entire Diploma Course for Releasing the Certificates – Conditions Relaxed - Orders 15-12-2016 2417
Evening Diploma Course 2016-17 - Prospectus & Institution List - Revised Order 14-12-2016 14669
Payment of Sixth UGC Pay Revision Arrears - Release of Third Installment - Sanctioned - Orders 13-12-2016 3685
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.