സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
സമ്മതിദായകരുടെ ദേശീയ ദിനം - സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളിലും, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 21-01-2017 2294
രക്തസാക്ഷി ദിനം - ഇന്‍ഡ്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് ജീവന്‍ വെടിഞ്ഞവരുടെ സ്മരണാര്‍ത്ഥം 30.01.2017-ന് 2 മിനിട്ട് മൗനം ആചരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 21-01-2017 3206
Higher Education - Technical - Condonation of Shortage of Attendance to students of Diploma Courses - Modified - orders issued 20-01-2017 2338
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ റാഗിംഗ് തടയുന്നത് - അടിയന്തിര നിര്‍ദ്ദേശം - സംബന്ധിച്ച് 18-01-2017 2163
Higher Education Department – University Grants Commission – ‘Ragging Free State’ - Reg 18-01-2017 2174
കേരള സംസ്ഥാന ലഹരി വര്‍ജ്ജന മിഷന്‍ വിമുക്തി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് മിനിട്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 17-01-2017 2248
Campaign for Cashless Transactions – Instructions forwarding of - Reg 16-01-2017 2268
Promotion of Payments through Cards and Digital Means - Reg 16-01-2017 2237
Independent Web Server – Office of the Controller of Technical Examinations – on lease for five years – Administrative Sanction granted - Orders 12-01-2017 2729
KEAM 2016 - അഖിലേന്ത്യാ തലത്തില്‍ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതിനായി വിടുതല്‍ ചെയ്ത എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജസില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള - ഉത്തരവ് 10-01-2017 2658
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.