സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Sri. Basheer P.S. , Head of Department in Mechanical Engineering, Government Polytechnic College,Kasaragod - Rejoined Duty after Deputation - Orders 04-10-2016 2506
വന്യജീവി വാരാഘോഷം -2016- ഒക്ടോബർ 5-ന് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ധേശം 04-10-2016 2335
UKIERI - Application for Institutional Partnerships under the Areas of Research and Skill Development 04-10-2016 2317
Construction and Purchase of Various Equipments - Administrative Sanction accorded - Orders 03-10-2016 2444
സി. എച്ച്. മുഹമ്മദ് കോയ സ്കോളർഷിപ്പ്, ഹോസ്റ്റൽ സ്റൈപെന്റ് നിരക്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 09-09-2016 2633
2016-17 വർഷത്തെ അദ്ധ്യാപക ദിനാഘോഷ പരിപാടികൾ സമുചിതമായി കൊണ്ടാടുവാൻ തീരുമാനിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 05-09-2016 2501
പിന്നോക്ക സമുദായ വികസന (ബി) വകുപ്പ് - ഉത്തരവ് 03-09-2016 3362
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് -2016-17 വർഷത്തെ അധ്യാപക ദിനാഘോഷം -ഉത്തരവ് 03-09-2016 2909
Curriculum of Diploma in Secretarial Practice of Government Commercial Institute - Approved - Order 19-08-2016 4516
Independence Day Celebrations 2016 - Urgent 27-07-2016 3549
Foreign Travel
Apply Online

(21/08/19)   ___________________

(20/08/19)   ___________________

(14/08/19)   ___________________

(14/08/19)   ___________________

(02/08/19)   ___________________

(25/07/19)   ___________________

 

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.