സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
University Grants Commission - ''Ragging Free State'' - Reg 03-11-2016 2297
ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര (ഔദ്യോഗികഭാഷ) വകുപ്പ് - 2016 വർഷത്തെ മലയാള ദിനാഘോഷത്തിൻറെയും ഭരണഭാഷ വാരഘോഷത്തിന്റെയും ഉത്‌ഘാടനവും ഭരണഭാഷ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കലും - സംബന്ധിച്ച് 31-10-2016 2500
Polytechnic Exam Oct/Nov 2016 - Shortage of Attendance - Condoned - Orders 27-10-2016 2546
Observance of 31 October,2016 as Rashtriya Sankalp Diwas (National Re-dedication Day) - Regarding 26-10-2016 2917
പ്രവാസികൾക്ക് സർക്കാർ ഓഫീസുകളുമായി ബന്ധപെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 26-10-2016 2415
Working days of Part-time Malayalam language Teachers in Government Technical High School - Enhanced - Order 25-10-2016 2424
Construction of Open Air Theatre at RIT,Kottayam-Sanction Accorded-Order 14-10-2016 2912
Asset maintenance to main building at Government Engineering College, Thrissur 07-10-2016 2586
ഭരണഭാഷ വർഷാഘോഷം - 2016 നവംബർ 1 മുതൽ 2017 ഒക്ടോബർ 31 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 07-10-2016 2405
2016 ലെ മലയാളം ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷ ദിനാഘോഷവും ഭരണഭാഷ വാരാഘോഷവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങൾ - സംബന്ധിച്ച് 07-10-2016 2681
Foreign Travel
Apply Online

(21/08/19)   ___________________

(20/08/19)   ___________________

(14/08/19)   ___________________

(14/08/19)   ___________________

(02/08/19)   ___________________

(25/07/19)   ___________________

 

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.