സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Transfer and Posting of Principals of Government Polytechnic Colleges - Sanctioned - Orders 15-11-2016 2554
Elimination of Lymphatic Filariasis - Mass Drug Administration on Nov 11th to Dec 8th 2016 at Palakkad District - Govt Offices - Participation of all Staff 14-11-2016 2242
ലൈബ്രേറിയൻമാർക്ക് പരിശീലനം നല്കുന്നതിലേക്കായി റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് അനുമതി നൽകിയുള്ള - ഉത്തരവ് 10-11-2016 2107
Purchase Sanction - Purchase of furniture for Design Studio of Architecture Department in RIT Kottayam 10-11-2016 2058
Sanction accorded - for the construction of new Academic Block in Govt. Engineering College,Barton Hill, Thiruvananthapuram 10-11-2016 1828
Construction of Geotechnical Research and Testing Centre in College of Engineering, Thiruvananthapuram - Administrative Sanction - Accorded Orders 09-11-2016 2211
Administrative Sanction for various construction works in Government Technical Schools under DTE - Orders 09-11-2016 2192
Extension of Top Floors in Academic Blocks I & II with light weight roofing and provision for rainwater harvesting in GEC Painavu, Idukki - Sanction Accorded - Orders 09-11-2016 1954
Construction of New Main Building in Government Polytechnic College, Manjeri - Administrative Sanction - Accorded - Orders 04-11-2016 2499
Construction of Staff Quarters in Government Engineering College, Sreekrishnapuram, Palakkad - Administrative Sanction - Accorded - Orders 04-11-2016 2337

>

Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.