സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളിലും/പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളിലും ലഹരി വിരുദ്ധ കമ്മിറ്റികള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 31-03-2017 2065
Higher Education Department-3-member Commission for studying the problems prevailing in the Self-financing Educatin Sector in the State-Tems of Reference-Fixed-orders issued 31-03-2017 1917
കേരള സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷന്‍ - ബാലാവകാശം - കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍ - ബോധവല്‍ക്കരണം - പ്രതിജ്ഞ - സംബന്ധിച്ച് 30-03-2017 4618
പിന്നോക്ക സമുദായ വികസനം -ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പ്രവേശനത്തിന് Socially and Educationally Backward classes (SEBC ) സംവരണത്തിന് ക്രീമിലെയർ മാനദണ്ഡം -ബാധകമാക്കിയ -ഉത്തരവ് 27-03-2017 1763
Treasury Transactions – Rushing of bills and drawing of advance towards the close of the financial year – Avoidance of – Instructions 24-03-2017 1847
സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഭരണഭാഷാ സേവനപുരസ്കാരങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും - ബന്ധപ്പെട്ട നിബന്ധനകളിലും സമ്മാനതുകയിലും ഭേദഗതി വരുത്തിക്കൊണ്ടും - ഉത്തരവ് 22-03-2017 2076
Revision of rent of the building of Government Technical High School, Elanji, Ernakulam – Sanction – Accorded - Orders 22-03-2017 1909
Administrative Sanction and Purchase Sanction for the purchase of 87 numbers of Desktop Computers in Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam - Accorded – Orders 22-03-2017 1836
ലഹരി വിരുദ്ധ ക്ലബ്ബുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സജീവമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കുള്ള പൊതുനിര്‍ദ്ദേശം - ഉത്തരവ് 22-03-2017 1832
Revised Administrative Sanction and Purchase Sanction for the purchase of furniture for SC/ST Hostel in Government College of Engineering, Kannur – Accorded - Orders 21-03-2017 1897
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.