സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
ബഹു .ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ 9/10/2018-ൽ നടന്ന യോഗത്തിൻറെ മിനിട്സ് 22-10-2018 426
Diesel Generator Sets: Stack Height-reg. 22-10-2018 227
Promotion, Transfer and Posting in the cadre of Administative Assistant/Accounts Officers in Technical Education Department- Direction of Hon’ble Kerala Administrative Tribunal in OA.1554/2018 filed by Sri. Jawahar Ali Khan dated 20.08.2018- Complied with 17-10-2018 520
Accreditation of GECs- Setting up of necessary infrastructure for TrEST Research Park, Purchase of furniture for various labs, Workstation etc for various GECs- Administration Sanction Accorded - Orders 16-10-2018 231
Purchase of Furniture, MEMS specific software tool conventorware, Proprietary software, LCD Projectors, Sound systems, networking accessories, equipment and conduct of workshop etc for various GECs under the DTE- Administrative sanction accorded – Orders 15-10-2018 236
Purchase of Laptops and Wireless access points, Educational Softwares, UPS with battery backup, Surveilance System, etc for various GECs under the Technical Educational Department- Administrative sanction accorded- orders issued. 15-10-2018 228
Purchase of Laptops, Furniture, Workstation Supply and installation of campus networking components, Digital notice board and digital signage system in various GECs Purchase sanction accorded- Ordes issued 15-10-2018 216
State Board of Technical Education – Reconstituted - Orders 03-10-2018 590
പുറപ്പുഴ സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിഭാഗം ഹെഡ് ഓഫ് സെക്ഷന്‍ ശ്രീ. സുരേഷ് കുമാര്‍ കെ യ്ക്ക് 16 വര്‍ഷത്തെ രണ്ടാം സമയബന്ധിത ഹയര്‍ഗ്രേഡ് അനുവദിച്ചു കൊണ്ട് - ഉത്തരവ് 29-09-2018 452
Administrative Sanction for Purchase of Furniture for various Departments in Government College of Fine Arts, Thrissur – Sanction Accorded - Orders 28-09-2018 224

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.