സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Government Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
ഗ്രേഡ് IV ലൈബ്രേറിയന്മാരുടെ പരിവീക്ഷകാലം പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് - ഉത്തരവ് 03-12-2021 114
Revision of pay and allowances of faculties as per 7th UGC/AICTE Regulations - Common Issues - Regulating - Orders issued. 03-12-2021 207
Recovery of excess amount paid to teachers of aided and Government Engineering Colleges towards evaluation of answer scripts of regular students 01-12-2021 157
ലൈബ്രേറിയൻ ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലേയ്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റവും ലൈബ്രേറിയൻ ഗ്രേഡ് III തസ്തികയിൽ സ്ഥലംമാറ്റവും അനുവദിച്ചു് - ഉത്തരവ് 30-11-2021 273
ശ്രീനാരായണ പോളിടെക്‌നിക്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്രാഞ്ചിലെ ഏക ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലക്ചർറെ ,ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബ്രാഞ്ചിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒഴിവിലേക്ക് മാറ്റി നിയമിച്ചും ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്രാഞ്ചിൽ ഒഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് തസ്തികയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്ന് പുന : ന 29-11-2021 101
പുറപ്പുഴ സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇൻസ്‌ട്രുക്ടർ തസ്തിക സ്ഥിരമായി തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജിലേക്ക് പുനർവിന്യസിച്ചു് - ഉത്തരവ് 29-11-2021 89
Promotion/Reversion of Principals/Joint Directors permission to hold additional charge until further orders- Granted -orders issued 23-11-2021 352
സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്നു വിലയിൽ മാത്രം സർക്കാർ കലണ്ടറിന്റ്റെ വില്പ്പന ഉറപ്പാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ചു് 23-11-2021 174
ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സർക്കാർ എഞ്ചിനിയറിഗ് കോളേജിൽ ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് ശ്രീമതി .ഷാഹിദ .ടി .പി ക്ക് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശൂന്യവേതനാവധി അനുവദിച്ചു് - ഉത്തരവ് 23-11-2021 130
Declaration of probation – SHri. Joseph Jolly A, Administrative Assistant, Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam - Orders 19-11-2021 156
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(04/12/21)   ___________________

(29/11/21)   ___________________
M. Tech./M. Arch. Admission 2021-2022
(18/11/21)   ___________________
B.Tech Lateral Entry Test 2021 – Final Answer Key
(09/11/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.