സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിലെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ തസ്തികയിലേക്കുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റം/റിവേര്‍ഷന്‍ - ഉത്തരവ്