ചിറ്റുര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂളിന്‍റെ കോംപൌണ്ടിനുള്ളിലെ സ്ഥലത്ത് ചിറ്റൂര്‍ ഗവ: വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിനായി പുതിയ കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കി - ഉത്തരവ്