കേരള സാങ്കേതിക സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ ഡയറക്ടര്‍ (ഗവേഷണം) തസ്തികയില്‍ അന്യത്ര സേവനം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന ഡോ.ഷൈനി ജി. യെ വകുപ്പില്‍ പുനഃപ്രവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും, കണ്ണൂര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജില്‍ നിയമനം നല്‍കിക്കൊണ്ടും - ഉത്തരവ്